Praktiken Hälsotornet AB

 

 

 

 

 

 

2024-03-01: Välkommen till Hälsotornet!

 

Dr Irina Jancso går i pension 2024-04-01. Läkarna Daniel Renström och Christian Bjernér, med personal, kommer att fortsätta verksamheten under bolaget Karlstad Läkarcentral AB, org nr 559466-2693. Samma lokal, samma telefonnummer. För att säkerställa en trygg fortsättning av din vård, behöver vi ditt samtycke för att överföra dina medicinska journaler till de nya läkarna som kommer att överta ansvaret för din behandling och uppföljning. Det är viktigt att de har tillgång till din fullständiga medicinska historia för att kunna erbjuda dig den bästa möjliga vård. Ditt samtycke skulle innebära att de nya läkarna får tillgång till dina journaler, inklusive all medicinsk historik, diagnoser, behandlingsplaner och eventuella testresultat som har samlats under tiden du har varit min patient. All information kommer att hanteras strikt konfidentiellt och i enlighet med gällande dataskyddslagar och medicinsk etik. Om vi inte får samtyckte före övertaget så kommer journalen tillfälligt att låsas tills dessa att kontakt sker och samtyckte ges.  Lyssna gärna av vår telefonsvarare också för att få senaste information om verksamheten.

 

 

Viktig information: 

 

Praktiken Hälsotornet byter namn till Karlstad Läkarcentral i och med att Irina Jancso går i pension och verksamheten tas över av två allmänläkare, Christian Bjernér och Daniel Renström. De planerar uppstart den 8:e april. E-post som skickas till kontakt@halsotornet.se kommer att vidarebefodras till info@karlstadlakarcentral.se så fort deras system kommer online.

 

Besök Karlstad Läkarcentral

 

Ni kan också alltid ringa sjukvårdsupplysningen på 1177 för att få deras rekommendation.

 

Hänvisning till närmaste vårdcentral eller akutmottagningen på Centralsjukhuset vid akut sjukdom.

 

I övrigt:

1) Snälla se över era mediciner och hör av Er i god tid om Ni behöver få något förnyat.

 

2)  Tänk på att inte skicka "känslig information" över e-post! Skriv enkelt "Kontakta mig", inkludera ditt förnamn, födelsedata (6 siffor, ej hela personnummret), och telefonnummer. Ha gärna lite "extra telefonpassning" när ni söker kontakt, vi har tyvärr inte resurser för många upprepade kontaktförsök. E-post ska även betraktas som en sekundär kontaktmöjlighet, om något behöver åtgärdas snabbt är det alltid bäst med kommunikation över telefon!

kontakt@halsotornet.se

 

3) Glöm inte Er "fästingvaccination"!

 

 

 

 

© 2001-2023 Praktiken Hälsotornet AB

www.halsotornet.se